ارزیابی دقت روشهای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاکهای مختلف

نویسنده
دسته بندی
تعداد خرید
2 فروش
رایگان
دانلود این فایل فقط برای اعضا سایت فعال می باشد
  دانلود رایگان

عنوان نشریه:   پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب) :   ۱۳۹۱ , دوره  ۲۶ , شماره  ۳ (ب) ; از صفحه ۳۰۳ تا صفحه ۳۱۶ .

عنوان مقاله:  ارزیابی دقت روشهای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاکهای مختلف

نویسندگان:  علی رسولزاده*, سکینه رضوی قلعه جوق, محمدرضا نیشابوری

* اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فناوری کشاورزی -گروه مهندسی آب- کدپستی: ۵۶۱۹۹۱۱۳۶۷ – صندوق پستی: ۱۷۹

چکیده:

هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از خصوصیات مهم فیزیکی خاک در مدل کردن انتقال آب و املاح، مدیریت آبیاری و مسائل زهکشی میباشد. روشهای آزمایشگاهی و صحرایی برای اندازهگیری مستقیم این ویژگی زمان بر و پرهزینه میباشد. به همین منظور، روشهای غیرمستقیم استفاده از توابع انتقالی برای برآورد این ویژگی توسعه یافته با ماهیت (Rosetta) است. هدف از این تحقیق، ارزیابی مدلهای توابع انتقالی رگرسیونی مختلف، مدل تابع انتقالی رزتا شبکه عصبی مصنوعی و مدل فرکتال برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع است. همچنین، به علت اهمیت و نقش جریانهای ترجیحی در انتقال ترکیبات شیمیایی در خاک، هدایت هیدرولیکی منافذ درشت خاک با استفاده از مدل فرکتال بدست آمد. این هدف با انتخاب ۳۱ نمونه خاک با بافتهای مختلف و اندازهگیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار افتان، مورد آزمون قرار گرفت. خصوصیات فیزیکی زود یافت خاک شامل توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، محتوای مواد آلی در آزمایشگاه اندازهگیری شد. هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از خصوصیات زود یافت خاک به وسیله مدلهای ذکر شده، برآورد شد. به منظور مقایسه و ارزیابی مدلهای مختلف محکهای آماری درجه انحراف (DT)، نسبت خطای متوسط هندسی (GMER) و نسبت خطای انحراف معیار هندسی (GSDER) برای تمام مدلها محاسبه شد. نتایج نشان داد مدل وستن و همکاران بالاترین دقت را با DT و GMER به ترتیب ۲۳٫۱۱۷ و ۰٫۰۵۵ و با GSDER برابر با ۳٫۳۷۲ نسبت به سایر مدلها برای مناطق مورد مطالعه دارد. مدل کمپل و شوزاوا با DT برابر ۴۹۳۱٫۸۵۴ ضعیفترین برآورد را برای هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس خاک ارائه داد. محکهای آماری حاکی از آن است که مدل فرکتال تعدیل شده در این تحقیق، با DT برابر ۴٫۹۱ بهترین برآورد را برای هدایت هیدرولیکی اشباع منافذ درشت خاک ارائه می کند.

کلید واژه: توابع انتقالی، جریانهای ترجیحی، فرکتال، هدایت هیدرولیکی

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.