نرم‌افزار انتخاب ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

برای انتخاب ایستگاه فیلتراسیون مناسب، لازم است پس از تعیین نوع منبع برداشت آب (چاه، رودخانه و امثال آن و یا استخر و امثال آن) بر اساس مقدار آب ورودی به سیستم آبیاری قطره‌ای و ایستگاه فیلتراسیون یا مساحت زمین در هر نوبت آبیاری، اقدام به سفارش ایستگاه فیلتراسیون نمود. معمولاً جداول و اطلاعات لازم برای این کار در اختیار همه کشاورزان و حتی فروشندگان لوازم آبیاری تحت فشار و یا مهندسان آب نمی باشد.

نحوه کار نرم‌افزار انتخاب ایستگاه فیلتراسیون
انتخاب ایستگاه فیلتراسیون نیاز به آشنایی با فیلترها دارد. انواع فیلتر‌ها در آبیاری قطره‌ای عبارتند از:
۱. فیلتر شنی
۲. فیلتر هیدروسیکلون
۳. فیلتر دیسکی
۴. فیلتر توری
از فیلتر شن در هنگامی استفاده می‌شود که منبع تأمین آب، استخر کشاورزی می‌باشد. و از فیلتر هیدروسیکلون در مواقعی استفاده می‌شود که آب مستقیماً از چاه یا رودخانه استخراج می‌شود و استخر وجود ندارد. آب پس از خروج از چاه یا استخر وارد ایستگاه فیلتراسیون شده، بعد از تصفیه، وارد سیستم آبیاری قطره‌ای می‌شود. معمولاً در ایستگاه‌های فیلتراسیون یا از فیلتر شنی استفاده می‌شود یا از هیدروسیکلون و استفاده همزمان آن‌ها معمول نیست.

برای استفاده از نرم‌افزار انتخاب ایستگاه فیلتراسیون شما می‌بایست مقدار آب ورودی به سیستم آبیاری خود را بدایند. پس از وارد نمودن این مقدار، نرم‌افزار پیشنهادی را به شما معرفی می‌کند.
شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات خروجی، اقدام به استعلام قیمت و سفارش ایستگاه فیلتراسیون بنمایید. همچنین نرم‌افزار امکان پرینت گرفتن از مشخصات و لیست سیستم فیلتراسیون پیشنهادی را نیز دارا می‌باشد.

برگرفته از سایت فروشگاه بزرگ آبیاری

مطالعه بیشتر