فواصل مناسب کاشت درختان

فاصله کاشت درختان میوه از همدیگر به فاکتورهایی از قبیل نوع پایه (پاکوتاه، نیمه پاکوتاه، پابلند)، سیستم کاشت (مربعی، مستطیلی، لوزی و…)، نوع تربیت (مرکز باز، هرمی، داربستی و…)، شرایط آب و هوایی منطقه (گرم یا سرد، کم نور یا نور شدید و…)، وضعیت تغذیه ای خاک (ضعیف یا قوی یا متوسط)، نوع کشت (آبی یا دیم) و… متغیر خواهد بود. طبیعتاً هر چه از پایه های پاکوتاه تر استفاده شود، فاصله کشت کمتر در نظر گرفته می شود. یا در مناطق با نور زیاد، خاک با وضعیت تغذیه ای خوب، کشت آبی، فاصله کمتر در نظر گرفته می شود. در کشت دیم چون میزان آب کم است، فاصله بیشتر در نظر گرفته می شود. حتی در کشت دیم اگر آب کافی باشد و وضعیت تغذیه ای خاک خوب باشد، می توان فاصله را کمتر در نظر گرفت. ولی بطور کلی این فواصلی که در زیر آورده شده است برای مناطقی با آب و هوای مناسب آن گونه درختی، کشت مستطیلی، ارقام استاندارد از لحاظ اندازه، کشت آبی و و وضعیت تغذیه ای خاک متوسط می باشد (فواصل به متر می باشد).    
درخت فاصله بین درختان روی ردیف فاصله بین ردیف ها درخت فاصله بین درختان روی ردیف فاصله بین ردیف ها
سیب ۵ ۶-۷ زیتون ۵-۷ ۶-۸
گلابی ۵ ۶-۷ پسته ۲-۳ ۵-۶
آلبالو ۴ ۵ بادام ۵ ۶
گیلاس ۵ ۶ هلو ۴-۵ ۵-۶
گردو ۱۰ ۱۲ زردآلو ۵ ۶
انار ۴ ۵ انگور(مو) ۲-۳ ۳-۴
فندق ۵ ۶ آلو ۴-۵
پرتقال و لیمو ۶ ۷ انجیر ۴ ۵
خرما ۸ ۱۰ توت ۲-۳ ۳-۴
             

مطالعه بیشتر