دانلود نرم افزار HEC-RAS

HECRAS به منظور انجام محاسبات هیدرولیک رودخانه در حالت جریان ماندگار و غیرماندگار اولین بار توسط انجمن مهندسین ارتش آمریکا (HEC-RAS) تهیه شده و در جولای سال ۱۹۹۵ اولین نسخه آن عرضه شد.

این نرم افزار توسط آقای Garry W.Brunner سرپرست گروه تهیه (HEC-RAS) طراحی شده است از این مدل می توان برای ارزیابی رسوب گذاری در مخازن، طراحی بخش های همگرا شونده کانال که برای تثبیت عمق آب جهت کشتیرانی مناسب می باشند، پیش بینی اثر لایروبی بر میزان رسوبگذاری، تخمین حداکثر آبشستگی ممکن در طی رخداد سیلابهای بزرگ و ارزیابی رسوبگذاری در کانالهای غیرفرسایشی استفاده نمود.

قابلیت این نرم افزار در مدلسازی انواع سازه ها و تحلیل جریان در حالت ماندگار و غیر ماندگار و همچنین گرافیک قوی این نرم افزار را یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای مهندسی آب کرده است.

مطالعه بیشتر