دانلود نرم افزار HEC-HMS

نرم افزار HEC HMS نسخه توسعه یافته ی نرم افزار HEC-1 و برای شبیه سازی فرآیند بارندگی – روانآب حوزه آبریز طراحی شده است.

این برنامه به گونه ای طراحی شده است که دامنه گسترده ای از نواحی جغرافیایی را پاسخگو باشد.

در این مدل با وارد کردن اطلاعات مربوط به خصوصیات حوضه و اجزا آن شبیه سازی به منظور تبدیل بارش به رواناب  انجام گرفته و هیدروگراف سیلاب حوضه تولید می شود.

این مدل توانایی تحلیل رودخانه های حوضه های آبریز، مخازن و رواناب حوضه های شهری را دارد.

 

مطالعه بیشتر