دانلود نرم افزار Drainmod

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

DRAINMOD یک مدل شبیه سازی کامپیوتری است که توسط Dr.Wayne Skaggs در بخش مهندسی زیست شناسی و کشاورزی، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، Raleigh NC در سال ۱۹۸۰ ساخته شده است. این مدل با موفقیت مورد آزمایش و کاربرد در شرایط مختلف جغرافیایی و خاک قرار گرفته است. در ۲۰ سال گذشته توانایی مدل برای پیش بینی اثرات شیوه های مدیریت زهکشی و آب بر هیدرولوژی و کیفیت آب زمین های کشاورزی و مزارع هر دو در مقیاس وسیعی گسترش یافته است.

شبیه سازی به صورت ماهانه و انحرافات استاندارد (خطای خط) ورود و خروج آبهای زیرزمینی

 

یکی از مدل هایی که به منظور شبیه سازی مدیریت آب در سطح وسیعی به کار گرفته شده است، مدل Drainmod می باشد. این مدل می تواند موقعیت های مختلف سطح ایستابی را برای محاسبه بیلان آبی مقطعی از خاک که بین دو زهکش قرار گرفته است، شبیه سازی کند . شرح تصویری مدل در رابطه با پارامترهای بیلان آبی در شکل زیر نشان داده شده است. یکی از معادلات پایه در مدل، معادله بیلان آبی است که برای مقطعی از خاک با سطح واحد در نقطه میانی بین دو زهکش در نظر گرفته شده است و از سطح زمین تا لایه غیر قابل نفوذ ادامه دارد.

مطالعه بیشتر