سوالات آزمون نظام مهندسی کشاورزی سال ۱۳۹۴

رایگان

نرم افزار اندروید محاسبه جریان آب

رایگان

تعیین نیاز آبی گیاه گوجه با استفاده از نرم افزار کراپ وات

رایگان

راهنمای کابردی نرم افزار Epanet2

رایگان

آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار

رایگان

ارزیابی دقت روشهای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاکهای مختلف

رایگان

ارزیابی مدل WOFOST در شبیه سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری

رایگان

پارپوینت سرریزهای لبه تیز

رایگان

پاورپوینت معرفی سد کرخه

۸۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش منحنی مشخصه رطوبتی خاک

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش روش صحرایی تعیین هدایت هیدرولیکی

۲۵۰۰ تومان

گزارشگار آزمایش تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی

۲۵۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش نیروی جت آب

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش پرش هیدرولیکی

۲۵۰۰ تومان

مجموعه گزارشکار آزمایشکاه هیدرولیک

۱۴۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

0